ชมรมผู้ใช้ประสาทหูเทียม ยื่นเรื่องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดให้แก่ หัวหน้าคณะ คสช 1/9/2557

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ทางชมรมผู้ใช้ประสาทหูเทียม ได้ทำจดหมายเปิดผนึกนำไปยื่นให้แก่ หัวหน้าคณะ คสช เพื่อพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าต...