top of page

ค้นหาศูนย์ความช่วยเหลือ

Public Support

ศูนย์ช่วยเหลือ เกี่ยวกับประสาทหูเทียม

Speech Therapist

สถานศึกษาและบุคลากร ที่ฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง

Title
Place
Info
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
8/4 หมู่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-643541-2
นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธุ์ โทรศัพท์ 093-7412923
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
215 หมู่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666106
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ โทรศัพท์ 081-5797172
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
หมู่ 6 ถนนปากน้ำตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0083 หมายเลขโทรสาร 0-7331-2056
น.ส.ชรินรัตน์ ต้นเพ็ชร โทรศัพท์ 093-139-4427
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยเมรุมาศสุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-717003
นางสาวเจนระวี ดวงภักดี โทรศัพท์ 091-8105715
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
39 หมู่ 5 ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 055-645297, 086-4482865
นางจุฑารัตน์ เรืองเดช โทรศัพท์ 091-8397865
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร 053-152159 โทรสาร 053-152129
นายสุรพล ติ๊บถา โทรศัพท์ 085-716-1443
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก
31/2 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-349951, 088-9294922
นางสาวดวงจิต สังข์คำ โทรศัพท์ 081-8466424
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จังหวัดกรุงเทพฯ
4645 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2474685-6
1.นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว โทรศัพท์ 088-8155692 , 2.นางสาวธันพร เพิ่มน้ำทิพย์ โทรศัพท์ 081-9176433
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
500 ถนนคลังวุฒิ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-281308
นางสาวกุสุมา ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์ 096-1038036
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 081-7907400
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร โทรศัพท์ 098-2497782
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
85 หมู่4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรรบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-454082
1.นางสาวกาญจนา มงค์คลสำโรง โทรศัพท์ 087-1796259 , 2.นางสาวณัฐพร ไชยถา โทรศัพท์ 087-3484162
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
353 หมู่8 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-112234
นางสาวปริญญากร วงศ์ไชยา โทรศัพท์ 086-8547326
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
761 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-239055
นางสาวณัฐกานต์ คุณโน โทรศัพท์ 081-6611780
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกา 12 จังหวัดชลบุรี
701 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ 9 หมู่3 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3820-2000 หมายเลขโทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103
นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ โทรศัพท์ 089-2014879
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
137 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2414738, 02-2414455
นางสาวจุฑารัตน์ กันทะสอน โทรศัพท์ 089-7882850
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
120 หมู่ 17 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 037-407442
นางสาวกิตติกา สาสุจิตร โทรศัพท์ 084-3410377

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผู้จำหน่ายประสาทหูเทียม
Title
Address
Tel
Email
Info
บริษัทเอียร์โทน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 20ซอยสุขุมวิท 22ตรงข้าม โรงแรมแบงค๊อค แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ10110
โทร 0 2258 2348, 0 2259 2502, 089 116 4060 โทรสาร 0 2663 4058
none
For taxi :คลินิก หู คอ จมูก และเครื่องช่วยฟัง สุขุมวิท22 ตรงข้าม โรงแรมแบงค๊อค แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
บริษัท ออดิเมด จำกัด
100/101ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
none
none
MED‑EL
1446, 1448ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ10400
02-693-9411, 02-693-9412 02-693-9414
info@hearlife.co.th
จันทร์ ถึง ศุกร์: 09:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Intimex (อินทิเม็กซ์)
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (สาขาพระรามหก)
02-279-3030
info@intimexhearing.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา8:30-17:30น. เสาร์-อาทิตย์ : เวลา8:00-17:00น. หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์
Title
Address
Tel
Email
Info
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต13 กรุงเทพมหานคร
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต11 สุราษฏร์ธานี
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีมา
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 อุดรธานี
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต6 ระยอง
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต5 ราชบุรี
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต4 สระบุรี
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต3 นครสวรรค์
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 พิษณุโลก
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่
1330 เปิดบริการ 24ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120หมู่ 3ชั้น 2-4อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5ธันวาคม 2550ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ10210
02-141-4000 (เวลาราชการ) Fax :02-143-9730-1
GPS :13.8828179,100.5652935
มูลนิธิสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
137ถนนพระราม 5แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร10300
02 241 5169
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ10400
02-354-5726, 02-354-5730-40ต่อ 525, 545
braille.cet@gmail.com
ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137ถนพระราม5, แขวงนครชัยศรี,กรุงเทพBangkok 10300
0 2241 4738
setsatian@hotmail.com
โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
29อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ10200
0-2281-9280
office@tddf.or.th
ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
546ซอยลาดพร้าว 47ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310
โทรศัพท์. 02-539-2916,02-539-9958 โทรสาร. 02-539-9706
fcdthailand@yahoo.com
มูลนิธิคนพิการไทย
78/63หมู่ 1ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
02-582-0897-8
tdf_tw@hotmail.com
companion
ข้อมูลโรงเรียนของด็กที่ใส่ประสาทหูเทียมที่เคยศึกษาและศึกษาอยู่

Updated: May 9, 2023

สถานศึกษา
ระดับชั้นสูงสุด
ค่าเทอมโดยประมาณ
การเข้าเรียนโรงเรียน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
WebSite โรงเรียน
โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
10,001-30,000
ยาก
ควรเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ ทั้งเรื่องการได้ยิน และพัฒนาการของน้องให้พร้อม เพื่อให้ทางโรงเรียนเห็นว่า ลูกสามารถเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามเกณฑ์ค่ะ
https://www.chitraladaschool.ac.th/
โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา กทม.
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10,001-30,000
ปานกลาง
สอนให้น้องสอบเพื่อน ว่าอุปกรณ์คืออะไร เวลามีเพื่อมาถาม
http://www.attawit.ac.th/
Traill International School หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สูงกว่า 50,000
ง่าย
ต้องแจ้งโรงเรียน แล้วพยายามหารร.เล็กๆที่ครูเข้าใจ ดูแล
https://www.traillschool.com/
โรงเรียนสมสรร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาปีที่ 3
น้อยกว่า 10,000
ง่าย
ความเข้าใจระหว่างครูกับน้อง
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210663
โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ อ สันทราย จ เชียงใหม่
ประถมศึกษาปีที่ 6
10,001-30,000
ปานกลาง
ให้ข้อมูล ทำความเข้าใจกับครู และพูดคุยกับครูอย่างสม่ำเสมอ
https://veerayaschool.wordpress.com/
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10,001-30,000
ปานกลาง
ต้องเตรียมพร้อมการเรียนที่บ้านและคุยกับทางรร. ผอ.รร.เป็นกุมารแพทย์จึงเข้าใจเด็ก คุยกับครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้นเรียนในการจัดโซนที่นั่งเรียน,น้องต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี ,ฝึกพื้นฐานของการเตรียมตัวไปรร.และพาน้องไปให้ทางผอ.รร.ประเมินความสามารถ
http://www.phichitinter.ac.th/home
โรงเรียนราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ยาก
ต้องเรียนเยอะกว่าเด็กคนอื่น เพราะทาง รร.ให้สอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียน
http://www.rpsschool.ac.th/
โรงเรียนอัยยสิริ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ง่าย
เข้าไปพูดคุยกับคุณครู อธิบายเกี่ยวกับประสาทหูเทียมของน้อง และช่วยให้คุณครูอธิบายเกี่ยวกับประสาทหูเทียมของน้องกับเพื่อนๆในห้องค่ะ
https://www.facebook.com/aiyasiri.school?locale=th_TH
โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว
ประถมศึกษาปีที่ 6
30,001-50,000
ง่าย
ให้โรงเรียน หรือ ครูสอน AVT ช่วยทำแบบประเมิณ ความพร้อมก่อนการเข้าเรียน และ มาประชุมร่วมกับ ครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อยืนยันความพร้อม และอธิบายว่า ประสาทหูเทียม ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียน การสอน และ เด็ก สามารถเข้าเรียนได้ตามเกณฑ์ปกติ รวมถึง สามารถเข้าสังคม ได้ตามปกติ
http://chokchai.ac.th/ccs/
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ง่าย
ให้น้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ และให้น้องรู้จักเข้ากับเพื่อนๆได้ คะ
https://www.tms.ac.th/
โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ปานกลาง
ชี้แจงกับเกี่ยวกับน้องที่ใส่ประสาทหูเทียม การปฎิบัติดูแลน้องในห้องเรียน กับเพื่อนร่วมห้อง การทำกิจกรรมต่างๆ
http://www.banbangchakschool.com/
โรงเรียนวัดวังหงส์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ปานกลาง
ต้องบอกชื่อได้ และบอกความต้องการของตัวเองได้ค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057720787624
โรงเรียนวัดแป้นทอง สามวาวิทยา เขตคลองสามวา กรุงเทพ
ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อยกว่า 10,000
ง่าย
ควรเรียนเล็ก เพราะเรียนในห้องเด็กปกติ เพื่อง่ายในการปรับตัว
http://watpanthong.ac.th/
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีที่ 6
10,001-30,000
ปานกลาง
ประเมินว่าน้องมีความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสารโดยใช้เสียงทั้งพูดและฟัง ได้ในระดับใด ถ้าอยู่ในระดับปกติ หรือใกล้เคียงกับระดับปกติ สามารถเข้าโรงเรียนปกติได้ทุกโรงเรียน (จากประสบการณ์ น้องไม่เคยถูกปฏิเสธเพราะใช้ประสาทหูเทียม) แต่หากยังไม่ได้ต้องลองประเมินว่าน้องอยู่ในระดับใดเพราะถ้าเข้าไปเรียนแล้วสื่อสารกับเพื่อนๆ ไม่ได้ น้องอาจจะรู้สึกไม่ดี ส่วนหากต้องการให้เพื่อนๆ ที่เรียนกับน้องเข้าใจและคอยช่วยเหลือน้อง ก็อาจพูดคุยผ่านคุณครูให้อธิบายกับเพื่อนๆ ในห้องว่าประสาทหูเทียมคืออะไร มีไว้ทำไม และจากประสบการณ์ เพื่อนของน้องไม่เคยแกล้ง มีแต่คอยช่วยเหลือ และมีการสอบถามกับน้องว่าประสาทหูเทียมคืออะไรเท่านั้น และถ้ายิ่งเป็นชั้นเด็กเล็กๆ เพื่อนๆ จะเอาใจใส่ และช่วยเหลือน้องมากกว่าเมื่อเรียนชั้นที่โตขึ้น
https://www.ps.ac.th/psth/
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีที่ 6
10,001-30,000
ปานกลาง
ประเมินว่าน้องมีความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสารโดยใช้เสียงทั้งพูดและฟัง ได้ในระดับใด ถ้าอยู่ในระดับปกติ หรือใกล้เคียงกับระดับปกติ สามารถเข้าโรงเรียนปกติได้ทุกโรงเรียน (จากประสบการณ์ น้องไม่เคยถูกปฏิเสธเพราะใช้ประสาทหูเทียม) แต่หากยังไม่ได้ต้องลองประเมินว่าน้องอยู่ในระดับใดเพราะถ้าเข้าไปเรียนแล้วสื่อสารกับเพื่อนๆ ไม่ได้ น้องอาจจะรู้สึกไม่ดี ส่วนหากต้องการให้เพื่อนๆ ที่เรียนกับน้องเข้าใจและคอยช่วยเหลือน้อง ก็อาจพูดคุยผ่านคุณครูให้อธิบายกับเพื่อนๆ ในห้องว่าประสาทหูเทียมคืออะไร มีไว้ทำไม และจากประสบการณ์ เพื่อนของน้องไม่เคยแกล้ง มีแต่คอยช่วยเหลือ และมีการสอบถามกับน้องว่าประสาทหูเทียมคืออะไรเท่านั้น และถ้ายิ่งเป็นชั้นเด็กเล็กๆ เพื่อนๆ จะเอาใจใส่ และช่วยเหลือน้องมากกว่าเมื่อเรียนชั้นที่โตขึ้น
https://www.ps.ac.th/psth/
โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
30,001-50,000
ปานกลาง
พูดคุยกับทางโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาบุตรของเรา โดยผู้ปกครองต้องมีความชัดเจนในการดูแลบุตรของเราเพื่อให้เขาสามารถเรียนร่วมได้ ทั้งนี้ต้องมีความใกล้ชิดกับบุตร สอบถามการใช้ชีวิตที่โรงเรียน และเป็นปู้คำแนะนำบุตร และประสานกับทางโรงเรียน หากพบว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขค่ะ
https://www.satitbangna.ac.th/
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประถมศึกษาปีที่ 6
30,001-50,000
ง่าย
พูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับการดูแลประสาทหูเทียม ให้ข้อมูล ทำความเข้าใจกับครู และพูดคุยกับครูอย่างสม่ำเสมอ
http://www.banwangthong.ac.th/
school
bottom of page