บริจาคผ่านธนาคารทหารไทย

สามารถบริจาคผ่านบัญชีของธนาคารทหารไทย

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 100-2-60217-3

ชื่อบัญชี สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย)

สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 099-3-00041586-8

ติดต่อเรา          ข้อตกลงและเงื่อนไข              นโยบาย

เลขที่ 2 ซอยหม่อมแผ้ว 3 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-1055473 อีเมล info@cochlearassociationth.org

สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย)

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle